Visa allastudier.se som: Mobil

Rum, stad, kultur

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Stockholm

Rum, stad, kultur

Syfte och kunskapsmålEfter genomförd kurs förväntas studenten kunna: skriftligt och muntligt föra en vetenskaplig diskussion kring olika aspekter och perspektiv på kulturens roll i urban utveckling. analysera aktörers, sakägares och andra intressenters positioner och relationer inom kultur och urban utveckling.Innehåll och undervisningsmetoderVilken är kulturens roll för urban utveckling? Vilken roll spelar till exempel konstnärer? I såväl forskning om innovationsdrivna ekonomier och globaliserade, kunskapsintensiva samhällen som i praktiskt arbete med urban strategi och utveckling har kultur fått en framträdande roll när städer och platser konkurrerar och positionerar sig gentemot varandra. Samtidigt spelar kultur stor roll också i lokal planering och social utveckling hur ska till exempel ett offentligt rum som ett torg eller en park utformas med konst? Vilken roll spelar lokala konsthallar eller musikscener? Stora resurser satsas från samhällets sida på kultur och förståelse för estetisk kompetens av olika slag blir allt viktigare i planering och andra delar av arbetsmarknaden. Internationellt finns en omfattande forskning om frågor kring kultur och kreativitet som denna kurs utgår från. Kursen behandlar således teori och praktik kring kulturens roll för urban utveckling och samhällsplanering internationellt och i Sverige, med särskild hänsyn till urban policy och strategisk planering å ena sidan, och kulturproducenter (som konstnärer, filmmakare med flera) och kulturinstitutioner å den andra. Fokus ligger på de rumsliga, sociala, politiska och ekonomiska relationerna mellan olika aktörer inom fältet och dess urbangeografiska och samhällsvetenskapliga betydelse.Undervisning sker i form av introduktion, föreläsningar, seminarier, laboration och exkursion.

Förkunskaper

Kandidatexamen med 90 hp i kulturgeografi, samhällsplanering eller motsvarande, eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring. Engelska 6.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Rum, stad, kultur

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön