Visa allastudier.se som: Mobil

Samisk, finsk och baltisk religion I

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Samisk, finsk och baltisk religion I

Kursen ger fördjupade kunskaper i samisk, finsk och baltisk inhemsk religion. Den behandlar centrala element i dessa religiösa traditioner, framför allt kosmologi, myter, religiösa föreställningar och ritualer. Dessa traditioner studeras ur ett komparativt perspektiv. I kursen behandlas och problematiseras relevanta källmaterial i det aktuella studieområdet, framför allt historiska källtexter och folkloristiskt material. Kursen ger inblick också i ”traditionsbruket”, dvs. hur äldre religiösa traditioner används inom dagens nyandlighet och nyhedendom.

Förkunskaper

Kandidatexamen i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi.Engelska 6 och Svenska 3.