Visa allastudier.se som: Mobil

Sedimentpetrologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Sedimentpetrologi

Kursen behandlar klassifikation och kännedom av sedimentära bergarter, sedimentära processer och miljöer, samt sedimentära bergarter och plattektonik. Kursen har individuell kursstart och studietakt.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I 30 hp (GG2003) och Tellus II 22,5 hp (GG4033) alternativt Geologi 30 hp (GG2006) ingår, samt 7,5 hp mineralogi (GG4002/GG4016/GG4029/GG4037/GG4141).