Visa allastudier.se som: Mobil

Simuleringsmetoder i statistisk fysik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Simuleringsmetoder i statistisk fysik

Kursen behandlar simuleringsmetoder i statistisk fysik tillämpade på bland annat klassiska vätskor och spinnsystem. Under kursen erhålls teoretisk grund och praktisk erfarenhet med tillämpning på molekyldynamiksimuleringar och Monte Carlo-simuleringar.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser (exklusive orienteringskurser) omfattande 45 hp matematik och 60 hp fysik där kursen Kvantmekanik, 7,5 hp (FK5020), samt minst två av kurserna Atom- och molekylfysik, 7,5 hp (FK5023), Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp (FK5024), eller Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 (FK5025) ska ingå, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Slutligen krävs kunskaper motsvarande Statistisk fysik, 7,5 hp (FK7058), Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp (FK7048), Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp (DA7011), samt Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp (BE7001).

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet