Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Sinnesbiologi

Kursen behandlar sinnena och sinnesorganen hos olika djurgrupper. Allt från ett stimulus fysiska egenskaper, sinnesorganens molekylära funktioner, hjärnans kodning av stimuli till hur djuren använder sinnena för olika beteenden som kommunikation och navigation behandlas. Stor vikt läggs vid jämförelser mellan olika djurgrupper samt evolution och utveckling av sinnesorganen. Kursen består av föreläsningar, laborativt arbete, seminarier samt projektarbete.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp biologi, vari kurserna Fysiologi, 15 hp (BL2016) och Cell-och molekylärbiologi 15 hp (BL2018) ska ingå.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet