Visa allastudier.se som: Mobil

Skriven franska

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Skriven franska

Kursen befäster och utvecklar den skriftliga språkfärdigheten. Inom kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom studium av stildrag och språkliga register samt övning i olika skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras och framhävs genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Förkunskaper

Franska I, 30 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet