Visa allastudier.se som: Mobil

Socialt arbete: Barn och ungdomar II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Socialt arbete: Barn och ungdomar II

Kursen syftar till att öka kunskaperna och förståelsen för sociala problem bland barn och unga och behandlar samtida forskning om den sociala barnavården. Teman som avhandlas är ansökningar och anmälningar till den sociala barnavården, tillgängliga stödinsatser samt faktorer som påverkar vilka som blir föremål för insatser i systemet. I kursen problematiseras centrala begrepp som barn och barndom, sociala problem, risk mm.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet