Visa allastudier.se som: Mobil

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser

Kursen behandlar utredande och stödjande samtalsmetoder i såväl sociala utredningar som LUL-yttranden, sociala behovs- och åtgärdsbedömningar rörande normöverskridande ungdom genom att beakta helhetssyn ifråga om relevanta rättsliga, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt beaktar hur straffrättsliga bedömningar och skyddsintressen kommer till uttryck i lagstiftningen liksom de grunder för särbehandling av unga lagöverträdare som finns i lagstiftningen och hur socialrättsliga och straffrättsliga åtgärdsbedömningar skiljer sig åt.

Förkunskaper

Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska 3 och Engelska 6, eller motsvarande

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet