Visa allastudier.se som: Mobil

Sociolingvistik 1 - allmän del

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Sociolingvistik 1 - allmän del

Kursen omfattar forskning om samspelet mellan språk, individ och samhälle såväl diakront som synkront, dvs. hur språk används i olika tider, rum, domäner och situationer. Kursen syftar till att ge en översikt av de teoretiska och metodiska utgångspunkterna inom sociolingvistiken och att jämföra de olika huvudfårorna inom ämnet. Vidare presenteras några svenska empiriska undersökningar från senare år. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Förkunskaper

Högskolestudier om 180 hp i avslutade kurser, varav minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet