Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Sociologi III

Denna kurs utgör kandidatnivån i sociologi som fristående kurs och består av tre delkurser: Modern sociologisk teori 7,5 hp, Sociologisk analys 7,5 hp och en kandidatuppsats 15hp.Kursens mål är att öka din förmåga till självständig analys av sociala företeelser.

Förkunskaper

Godkänd Sociologi I och godkänd Sociologi II eller motsvarande kurser.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet