Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans, Stockholm
90 hp
Heltid/Deltid
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Höst 2023

Distans
Höst 2023

Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Speciallärarprogrammet syftar till en professionell och akademisk kompetens. Varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet.Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med det stoff som kursen behandlar. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna.Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet.Speciallärarprogrammet ges med fem olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:
  • Dövhet eller hörselskada
  • Matematikutveckling
  • Synskada
  • Utvecklingsstörning
  • Språk-, skriv- och läsutveckling

Förkunskaper

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska tidigare avlagd examen omfatta ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet.Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön