Specialpedagogprogram

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans, Stockholm
90 hp
Heltid/Deltid
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Höst 2023

Distans
Höst 2023

Specialpedagogprogram

UQSPP

Klicka på Läs hela beskrivningen innan du ansöker. Det finns dokument du behöver bifoga till din ansökan.Specialpedagogiska programmet på avancerad nivå är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare/pedagoger. Utbildningen leder till en professionell och en akademisk kompetens. Det innebär att varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner, en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet.Genom utbildningen utvecklas kvalificerade kunskaper om olika förhållanden i samhälle, skola och på individnivå som riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Genom fördjupade studier om sociala samspelsprocesser, ledarskap, samverkan och pedagogisk utveckling kompletterar du din lärarexamen och skaffar dig förutsättningar för yrkesutövning som specialpedagog. Specialpedagogen ska arbeta tillsammans med personal och ledning och bidra till utveckling av det inre pedagogiska arbetet. Syftet är att skapa goda lärmiljöer för barn och elevers utveckling, lärande, delaktighet och för att de barn och elever som har särskilda stödbehov får den hjälp och det stöd som de behöver.Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet.Utbildningens inriktning är en yrkeskompetens som bland annat innefattar:
  • att visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
  • att kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
  • att kritiskt och självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå,
  • att kunna utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
  • en fördjupad förmåga att kunna verka som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,
  • att leda utveckling av pedagogiskt arbete med målet att kunna möta behoven hos alla barn.
Antalet dagar på campus varierar mellan 20-24 för helfartsstudierna och mellan 10-12 dagar för halvfartsstudierna beroende på termin.

Så här söker du

Läs mer om hur du gör din digitala anmälan: Anmälan och antagning. Tillsammans med din digitala anmälan måste du ladda upp samtliga handlingar som styrker din behörighet. Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs att du har särskild behörighet för att antas till Specialpedagogprogrammet. Du behöver uppvisa handlingar som styrker samtliga behörighetskrav genom att ladda upp dem på antagning.se
OBS! Du behöver ladda upp ett intyg om särskild yrkeslivserfarenhet:
Klicka här för att ladda hem intyget.

Förkunskaper

a) Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.b) Minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter examen.c) Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialpedagogprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön