Visa allastudier.se som: Mobil

Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv

Kursen behandlar centrala teoretiska perspektiv på bedömning av språk. Mer specifikt relaterar det centrala innehållet till frågor om till vad och hur bedömning kan användas i språkundervisning. Detta inbegriper bedömning för såväl formativa som summativa syften. Kursen fokuserar teoretiska perspektiv och praktiska redskap för att analysera sin egen och andras bedömningspraktiker. Utrymme ges för studenten att välja redovisning av teoretiska perspektiv i samråd med kursläraren. Kursen är en fristående kurs och kan även ingå i magister- och masterprogram. Kursen ges på halvfart och på distans med tre campusträffar.

Förkunskaper

Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6.