Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Statistik III

Kursen ger fördjupade kunskaper för tillämpningar av statistiska metoder och för vetenskaplig verksamhet. Kursen innehåller ett självständigt statistiskt arbete. Du lär dig att tackla praktiska problem som dyker upp när man vill tillämpa sina kunskaper på ett nytt område. I kursen ingår att kritiskt granska ett statistiskt arbete, att söka vetenskaplig litteratur och referenser och att skriva en vetenskaplig uppsats.

Förkunskaper

Statistik II, GN, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet