Visa allastudier.se som: Mobil

Statistisk analys

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Statistisk analys

Statistisk analys handlar om hur man på mest effektivt sätt beskriver och drar slutsatser från olika typer av datamaterial som på något sätt har observerats, uppmätts eller på annat sätt samlats in från verkligheten. Oftast uppvisar sådana datamaterial en viss naturlig inbördes variation som man försöker beskriva med hjälp av någon sannolikhetsteoretisk modell. De slutsatser man försöker dra kan då formuleras i termer av de parametrar som ingår i modellen, exempelvis väntevärdet och variansen hos en normalfördelning. De klassiska metoder som gås igenom i kursen omfattar uppskattningar av parametervärden, inklusive statistiska felmarginaler, samt statistisk hypotesprövning.Kursens mål är dels att förmedla förståelse för statistiskt tänkesätt, dels att lära ut grundläggande metoder för statistiska analyser. Detta sker såväl teoretiskt genom föreläsningar och räkneövningar, som praktiskt genom datorlaborationer.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Sannolikhetsteori 1 G, 7.5 hp.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistisk analys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön