Visa allastudier.se som: Mobil

Statistisk mekanik och kondenserad materia

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid

Statistisk mekanik och kondenserad materia

Kursen behandlar grunderna inom statistisk mekanik och kondenserad materia. Termodynamiken utvecklas utifrån en mikroskopisk (statistisk mekanisk) utgångspunkt. Entropi, temperatur, Boltzmannfördelning, Helmholtz fria energi samt Fermi- och Bose-gaser introduceras. Grundläggande fysikaliska begrepp inom kondenserade materiens fysik diskuteras, såsom fria elektroner, Fermi-ytor, reciproka rummet, tillståndstäthet, energiband, kristallstrukturer och fononer. Tekniker för experimentella studier av material berörs.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande:* Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp (MM2002)* Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp (MM4001)* Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp (MM5010)* Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp (MM5011)* Klassisk fysik, 30 hp (FK3014)* Kvantmekanik, 7.5 hp (FK5020)* Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp (FK4026) eller de båda kurserna Fysik med digitala verktyg, 7.5 hp (FK4025) och Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7.5 hp (MT1011)* Elektromagnetism och vågor, 7.5 hp (FK5019)

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet