Stokastiska processer och simulering II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Stockholm

Stokastiska processer och simulering II

De båda tunga delarna av kursen är förnyelseteori och teorin för Brownsk rörelse.Förnyelseteori: Till det mest orealistiska man förutsätter på grundkurserna hör antagandet att stokastiska processer är minneslösa (Markovska, som det kallas). I förnyelseteorin tar vi farväl av Markov och studerar processer där den framtida utvecklingen inte är oberoende av det förflutna. Därvid förlorar man en del i enkelhet och elegans, men man vinner att resultaten blir avsevärt mer realistiska.Brownsk rörelse: När en partikel rör sig slumpmässigt, (som t.ex. en molekyl i en gas), så kan dess förflyttning ofta ses som en summa av ett stort antal små impulser (kollisioner med andra molekyler i gasen). Eftersom summor av stokastiska variabler är normalfördelade borde partikelns förflyttning under en viss tid bli normalfördelad. Om vi nu antar att det tidsperspektiv som intresserar oss är mycket längre än intervallet mellan två impulser, då kan vi dra ut normalfördelningsantagandet till dess yttersta konsekvens, och anta att partikelns förflyttning under hur kort tid som helst är normalfördelad. Då beskriver partikeln Brownsk rörelse. Denna matematiska modell har kommit till användning inte bara i fysiken utan i många andra sammanhang inom naturvetenskap och ekonomi.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Matematik I, 30 hp, (MM2001), Matematik II - Analys, Del A, 7,5 hp (MM5010), Matematik II - Linjär Algebra, 7,5 hp (MM5012), Sannolikhetsteori I, 7,5 hp (MT3001), Statistisk Analys, 7,5 hp (MT4001), Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp (MT4002), Sannolikhetsteori II, 7,5 hp, (MT5002), Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp (DA2004).

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Stokastiska processer och simulering II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön