Visa allastudier.se som: Mobil

Styrning, utvärdering och utveckling

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Styrning, utvärdering och utveckling

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur styrning av utbildningspolitiken förändrats under de senaste decennierna, och de nya styrningsmekanismer som etablerats. Här ligger fokus på hur olika former av styrning, till exempel genom utvärdering, påverkar villkoren för och utveckling av karriärvägledning och/eller annan pedagogisk verksamhet. Studenten ska även fördjupa sin kunskap om betydelsen av utvärdering för utveckling av karriärvägledning och eller annan pedagogisk verksamhet.

Förkunskaper

Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andra språk B.