Visa allastudier.se som: Mobil

The Climate and The Economy

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Stockholm

The Climate and The Economy

Syftet med kursen är använda nationalekonomiska verktyg för att analysera miljöfrågor, i synnerhet gällande klimatförändringar relaterade till global uppvärmning. Kursen kommer att gå igenom sådana verktyg och deras användning både för att analysera samspelet mellan ekonomi och klimat och för hur ekonomisk politik kan användas för att påverka ekonomins och klimatets framtida utveckling.Fokus i kursen kommer att ligga på att analysera dessa frågor på en global och regional nivå i s k allmän jämvikt: såväl utbud som efterfrågan av fossilt bränsle kommer därmed att studeras och modelleras. I analysen av ekonomisk politik mot klimatförändringar kommer att ingå såväl åtgärder syftande till att minska och senarelägga utsläpp av växthusgaser (mitigation) som åtgärder syftande till att minska uppvärmningens skadeverkningar (adaptation).Kursen kommer att inledas med en genomgång av användbara modeller från Public Finance och tillväxtteori. Modellerna kommer att formuleras matematiskt snarare än grafiskt för att ge möjlighet till kvantitativ, dvs empiriskt orienterad, analys. Kursen kommer också att innehålla en enkel beskrivning av vissanaturvetenskapliga samband, särskilt kolcirkulationsmodellen. En kritisk granskning av dessa samband ligger dock utanför ramen för denna kurs.

Förkunskaper

Nationalekonomi om 45 hp inklusive kurserna EC2101 samt EC2201 eller motsvaranade, alternativt Kandidatexamen med huvudämnet biologi, fysik, matematisk statistik, statistik, Biologi, Fysik, GeografiGeologi, Geovetenskap, Kemi, Matematik, Meterologi, Miljökemi, Miljövetenskap,Naturgeografi och Kvartärgeologi.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för The Climate and The Economy

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: