Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign

Kursen introducerar experimentell metodik med särskilt fokus på "single-subject" designer som en användbarforskningsmetod i kliniska och pedagogiska sammanhang. Kursen tar upp metoder för observation ochregistrering av beteende, samt olika designer för att observera effekter av interventioner. Särskilt betoningläggs vid den sociala validiteten vid definiering av målbeteende och metoder för att registrera beteende. Idetta kommer speciellt tonvikt att läggas vid etiska frågor vid val av målbeteende och beteendets relevans ifamilj och övrig kontext. Vidare kommer kritisk granskning av artiklar baserade på nämnda design att gesspeciellt utrymme.Detta är kurs två av sex fristående kurser inom autismspektrumtillstånd och tillämpad beteendeanalys som ges i samarbete med Specialpedagogiska institutionen. Kurs 1-2 ges HT17. Önskar du läsa båda kurserna behöver du därför även ansöka till kurs 1 som ges vid Specialpedagogiska institutionen "Tillämpad beteendeanalys I - Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar"(UQ431F).

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng som lärare, speciallärare, specialpedagog, psykolog, logoped, arbetsterapeut, socionom eller motsvarande utländsk examen, Svenska 3 och Engelska 6, eller motsvarande, eller antagen till Masterprogram i Specialpedagogik, Masterprogram i Psykologi eller Psykologprogrammet.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön