Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys

Genom kursen får du lära dig teori för och tillämpning av rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS för landskapsanalys. Under kursen tränas programkännedom och bearbetnings- och visualieringsmetoder för vetenskapligt arbete.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet