Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik – datainsamling och analys

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Tillämpad kvalitativ intervjumetodik – datainsamling och analys

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska samt tillämpade kunskaper inom området kvalitativa forskningsintervjuer. Kursen fokuserar särskilt på interpersonella processer i intervjumötet. Kursen ger en fördjupad kompetens i tillämpningen av kvalitativ intervjumetodik som datainsamlingsinstrument, inkl. strategier och förutsättningar för kvalitativ datainsamling, etiska överväganden vid kvalitativa studier, transkribering av intervjudata, samt tolkning och analys av intervjudata.

Förkunskaper

180 högskolepoäng, varav minst 90hp i Psykologi I, Psykologi II och Psykologi III eller motsvarandeutbildning.Engelska 6. Svenska 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet