Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad miljögeokemi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid

Tillämpad miljögeokemi

Kursen ger kunskaper om geokemiska processer och deras effekt i samhället. I föreläsningar, övningar, och projektarbete tar vi upp antropogena förändringar i mark, vatten, och sediment. Undervisningen behandlar rening av dricksvatten och avlopp, gruvavfall, förorenad mark, kusteutrofiering, och växthusgaser. Miljöövervakningsdatabaser används för tillståndsanalys följd av praktiska rekommendationer till åtgärder.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp i geologi, geovetenskap, biogeovetenskap, oceanografi eller miljövetenskap. Engelska 6 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet