Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad miljövetenskap, självständigt arbete

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm

Tillämpad miljövetenskap, självständigt arbete

Det självständiga arbetet avser att ge erfarenhet och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom tillämpad miljövetenskap, såsom planläggning, genomförande och rapportering av en vetenskaplig undersökning. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier. Kurslitteraturen består av vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området. Man kan göra projekt på 15, 30 eller 45 hp.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav fördjupade studier om minst 75 högskolepoäng i ett av ämnena geovetenskap, biologi, kemi, fysik, meteorologi eller motsvarande. Kursen är avsedd att utgöra det självständiga arbetet för kandidatexamen inom något av Naturvetenskapliga fakultetens huvudområden.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet