Visa allastudier.se som: Mobil

Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid

Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv

Kursen belyser aspekter av två- och flerspråkighet i ett undervisningsperspektiv och diskuterar sätt att organisera undervisningen för två- /flerspråkiga talare i skilda kontexter. Vidare diskuteras rådande ideologier kring undervisning i olika sammanhang. Bland annat frågan om undervisningsspråk i flerspråkiga utvecklingsländer blir härvidlag föremål för analys och diskussion. Sammantaget bidrar kursen med kritiska perspektiv på undervisning, inte minst på läs- och skrivundervisning, och problematiserar normaliserade föreställningar om undervisning för två- /flerspråkiga individer. Dessutom behandlas frågor om hur kategorier som ras, etnicitet, klass och kön tillskrivs olika värde och kommer att fungera som olika former av kapital inom utbildningssystem i olika samhälleliga kontexter.

Förkunskaper

Kandidatexamen, samt minst 60 hp i något av ämnena tvåspråkighet, lingvistik, svenska, svenska som andraspråk eller nordiska språk; eller 90 hp i ett (annat) språkämne; eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet