Visa allastudier.se som: Mobil

Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling

Kursen behandlar undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar, specifikt kring etik/normer, argumentation/beslutsfattande och demokrati i anknytning till naturvetenskap och hållbar utveckling. Kursen visar också hur mål för dessa områden kan formuleras och organiseras. Utvärdering i relation till klassrummet som social arena och ur ett jämlikhetsperspektiv ingår också i kursen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande samt något av följande alternativ:* studenten har en lärarexamen, inriktning mot naturvetenskapliga ämnen eller motsvarande* studenten är antagen till Lärarprogrammet och har minst 60 godkända högskolepoäng vardera i två naturvetenskapliga ämnen samt 45 godkända högskolepoäng inom det allmänna utbildningsområdet (AUO) eller motsvarande. Svenska 3.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet