Visa allastudier.se som: Mobil

Utbildning i det mångkulturella samhället

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2020-01-14

Utbildning i det mångkulturella samhället

Denna kurs introducerar deltagarna till studiet av kulturell mångfald i samhället och den konsekvens detta har för hur vi förstår utbildning. Kursen behandlar frågeställningar rörande ras, etnicitet, språk, religion och genus mot bakgrund av demokrati och mänskliga rättigheter.

Förkunskaper

Engelska B/Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet