Visa allastudier.se som: Mobil

Utvecklingsbiologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Heltid

Utvecklingsbiologi

Denna kurs ingår i kandidatprogrammet i molekylärbiologi men kan också läsas som fristående kurs. Utvecklingsbiologin avhandlar hur det befruktade ägget ger upphov till en ny organism. I kursen avhandlas de molekylära och cellulära mekanismer som ger upphov till form och mönster hos djur och växter. Vi kommer att belysa celldifferentiering, stamceller, organbildning, samt kopplingar mellan evolution och utveckling. Moderna utvecklingsbiologiska metoder behandlas teoretiskt och praktiskt, även etiska aspekter kring användandet av stamceller diskuteras. Kursen ges oktober - november och kan komma att ges på svenska.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Kemi 30 hp, inklusive 7,5 hp i biokemi, samt Cell- och molekylärbiologi 30 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet