Visa allastudier.se som: Mobil

Utvidgad Psykologi II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Utvidgad Psykologi II

Innehållet i denna kurs är detsamma som i Psykologi II. Bland urvalet av delkurser som ges väljs här fyra, som tidigare inte lästs inom Psykologi II. Följande delkurs-kombinationer i period A och B går inte att välja p.g.a. schemakrockar: - Gruppsykologi och intervjumetodik och Kognitiv psykologi- Klinisk psykologi och VuxenutvecklingKursen kan inte ersätta Psykologi III som grund för behörighet till masterprogram eller forskarutbildning i psykologi, eller som grund för kandidatexamen med psykologi som huvudämne.

Förkunskaper

Psykologi I, 30 högskolepoäng helt avklarad samt Psykologi II, 30 högskolepoäng med 22,5 hskp avklarade, alternativt grundkurs i psykologi helt avklarad och 15 poäng godkända på fortsättningskurs i psykologi, 20 poäng.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet