Visa allastudier.se som: Mobil

Växter i miljöns tjänst

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Växter i miljöns tjänst

Kursen handlar om att använda växter till att åtgärda förorenad mark, vattenoch luft, sk phytoremediation, kartlägga förorenade områden, sombiomarkörer och i toxicitetstester. Kursen syftar till att ge dengrundkunskap som behövs för förståelsen av varför vissa växter fungerar eller ej i dessa sammanhang. Kursen går även igenom och praktiskt tillämpar tekniker inom området. Man får även utvärdera tekniker i olika fallstudier. I och med det ökande intresset för phytoremediation ser vi en ny marknad för biologer. Kursen ges mars - juni och kan komma att ges på svenska.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Cell- och molekylärbiologi 15 hp (BL2018), Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp (BL2013), Fysiologi 15 hp (BL2016) samt Ekologi och artkunskap 15 hp (BL2015). Engelska B eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet