Visa allastudier.se som: Mobil

Yrkesförberedande praktik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 150 högskolepoäng på grundnivå. Av dessa ska 90 hp bestå av: Statsvetenskap I, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska I, 30 hp, och Statsvetenskap II, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska II, 30 hp, och Statsvetenskap III, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska III, 30 hp, eller motsvarande. För att bli antagen till kursen ska studenten ha ordnat en praktikplats som är relevant för utbildningen. Dessutom ska en praktikplan mellan företrädare för praktikplatsen och studenten vara godkänd av praktiksamordnaren.Tillträde till kursen ges ej till studenter som inom Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap eller Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation, genomfört praktik om 30 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet