Visa allastudier.se som: Mobil

Föreståndarutbildning – för LSS, HVB och stödboende

Sverigehälsan
Sammanfattning
Eftergymnasialt
Malmö
12 dagar
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
22 400 SEK inkl. moms
Svenska
Klassrum
Startdatum: 2021-04-12 - Malmö
Sverigehälsan

Föreståndarutbildning – för LSS, HVB och stödboende

Uppdraget som föreståndare är ett multidimensionellt uppdrag där du bär ansvaret för att säkerställa klientens/brukarens rättigheter. Ett ansvar att skapa förutsättningar i det dagliga arbetet för en trygg och säker behandling för klienterna/brukarna. Att intentionerna inom lagstiftningen och andra föreskrifter uppfylls samtidigt som du ansvarar för personalens rättigheter. Ibland krockar den ena partens behov med den andras. Detta skapar dilemman och frågor uppstår troligtvis för dig. Det finns inte alltid ett givet svar som går att finna i föreskrifter och lagstiftning.

För dig som

  • arbetar som föreståndare på/i kommunalt/privat/statligt/landstingsdrivet Hem för vård eller boende (HVB) och i verksamheter med stöd av LSS och SoL och vill utvecklas i din yrkesroll

  • uppfyller IVOs krav för föreståndare inom HVB och LSS men som ännu inte arbetar som föreståndare

  • är arbetsgivare och vill höja kompetensen hos dina föreståndare

Om utbildningen

Sverigehälsan har i samarbete med representanter från arbetslivet skräddarsytt en processinriktad utbildning för föreståndare och blivande föreståndare för hem för vård och boende – HVB, SoL-boende och LSS-verksamheter. Bakgrunden till utbildningen är att det framkommit ett tydligt behov av kompetensutveckling för föreståndare/första linjens chefer i dessa frågor. Som deltagare får du också ett forum där det skapas möjlighet att bolla med andra som har liknande uppdrag för att se hur de löst olika frågor som dyker upp i vardagen.

IVO har tydliga krav på vilken kompetens som föreståndare för HVB, SoL och LSS-verksamheter ska ha. Kraven är de samma oavsett huvudman även om kommunala, statliga och landstingsdrivna verksamheter inte har tillståndsplikt. Föreskrifterna är dock tydliga med att huvudmannen i offentligheten har ett ansvar att se till så att föreståndare har den kompetens som ligger inom ramen för tillståndskraven.

Vad utbildningen ger dig

Du får en utbildning som vidrör alla de dimensioner som föreståndaruppdraget innebär. Du får koll på aktuella lagstiftningar samt en fördjupning i etiska frågeställningar och olika förhållningssätt. Du får verktyg i hur du arbetar kvalitetssäkrande och hur man implementerar metoder och processer. Vi tittar på hur man säkerställer inskrivnings- och matchningsprocesser och ger dig stöd i att leda det dagliga arbetet. Fokus kommer ligga på hur du styr verksamheten organisatorisk och juridiskt på arbetsplatsen men även hur du får ditt team att trivas och jobba utifrån sina bästa förutsättningar.

Utbildningens innehåll

  • Uppdraget som föreståndare
  • Vård, omsorg och behandling genom historien
  • Skapa värde för andra
  • Lagar och regleringar
  • Samarbetsaktörer, budgetarbete och ekonomistyrning
  • Arbeta med riktiga case

Upplägg

Utbildningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier varvat med praktiska övningar. Utbildningen omfattar 6 lärarledda utbildningsblock om två dagar samt distansstudier under 6 månader.

Utbildare

Utbildarna har många års erfarenhet av arbete kopplat till HVB, SoL och LSS-verksamheter. Några har arbetat direkt i det dagliga arbetet och som föreståndare, andra har arbetat som inspektörer och tillståndsgivare på Länsstyrelsen, Socialstyrelsen & Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan - landets ledande utbildningar inom hälsa, friskvård, psykoterapi och socialt behandlingsarbete Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Föreståndarutbildning – för LSS, HVB och stödboende
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Föreståndarutbildning – för LSS, HVB och stödboende från Sverigehälsan, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Föreståndarutbildning – för LSS, HVB och stödboende

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: