Visa allastudier.se som: Mobil

Spelmissbruksbehandling med KBT

Sverigehälsan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Malmö
8 dagar
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
9 900 SEK inkl. moms
Svenska
Startdatum: 2020-05-26 - Malmö
Sverigehälsan

Spelmissbruksbehandling med KBT

Sverigehälsan erbjuder en KBT-utbildning för att arbeta med spelmissbruk och gaming. Utbildningen syftar till att ge dig ökade kunskaper kring spelmissbruk och gaming samt ger dig KBT-verktyg för arbetet med dessa problemområden. Vi belyser uppkomst, utveckling av problemet, utredning, behandling samt återfallsprevention. Utbildningen omfattar fyra dagar och leds av Johan Waara, leg psykolog.

För vem?

  • Kursen riktar sig till dig som arbetar med spelmissbruk och/eller gaming
  • Kursen är användbar för dig som arbetar med dessa problemområden oavsett vilken verksamhet du jobbar i

Kursbeskrivning
Spelmissbruk är kopplat till flera olika delar där neurologisk känslighet är en central del och något som vi har med oss från det att vi föds. Det som avses med ett missbruk av detta slag är att det är ett patologiskt och inlärt beroende av hasardspel i alla dess former.

Forskningen kring spelmissbruk har genom åren blivit allt mer omfattande och det finns idag internationellt vedertagna riktlinjer för vad som avses med missbruket samt vilken behandling som fungerar bäst. I ljuset av dessa forskningsframsteg så har Socialstyrelsen kommit med nya riktlinjer kring hur samhället skall förhålla sig till spelmissbruk.

Behandling av dessa problem syftar till att hjälpa den drabbade individen att bli kvitt sitt problematik. Det är önskvärt att man tidigt identifierar detta så att man kan sätta in lämpliga åtgärder innan det har skenat och fått negativa ringar-på-vattnet-effekter. Självfallet är det inte alltid möjligt att upptäcka problemen tidigt, men även då problemen växt sig stora så finns det vägar fram för att hjälpa den drabbade.

Innehållsmässigt ger kursen en bred orientering, från både ett psykologiskt och ett KBT-inriktat perspektiv. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella behandlingsinsatser som dock fungerar utmärkt vid gruppbehandling.

Under kursen berörs följande teman:

  • tillämpad beteendeanalys
  • inlärningspsykologi
  • neurologisk känslighet och uppkomst
  • tidiga tecken
  • utredning, samtalsmetodik och motiverade samtal
  • behandling med KBT
  • återfallsprevention och uppföljning

Deltagaren lär sig under utbildningen att både teoretisk och praktiskt kunna identifiera problemen samt att strukturerat kartlägga, utreda och behandla. Vidare övas deltagarna löpande i alla de praktiska verktyg som är nödvändig för att komma framåt i utredning och behandling. Att öva sig i dessa praktiska delar syftar till att på bästa sätt kunna hjälpa den drabbade och ibland även nätverket kring den drabbade.

Kursledare
Kursen leds av Johan Waara, leg psykolog och utbildare. Johan arbetar vid Uppsala universitet med olika utbildningar (psykologer, läkare, socionomer, personalvetare m.fl.). Johan har flera gånger fått pris för sina pedagogiska insatser. Parallellt med sitt arbete inom akademien så har Johan jobbat som utbildare och handledare sedan 2004.

Utbildningens upplägg
4 block á två dagar.

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar med spelmissbruk och dess effekter. Kursen är mycket användbar för dig som vill hjälpa de personer som fastnat i detta missbruk oavsett vilken organisation du jobbar inom.

Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan - landets ledande utbildningar inom hälsa och personlig utveckling Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Spelmissbruksbehandling med KBT
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Spelmissbruksbehandling med KBT, fyll i följande uppgifter: