Visa allastudier.se som: Mobil

Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD

Sverigehälsan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Malmö
4 dagar
Heltid
Icke studiemedelsberättigad
Startdatum: Löpande - Malmö
Sverigehälsan

Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD

Bemötande, stöd och behandling utifrån ett KBT perspektiv
Detta är en en kurs för dig som i ditt arbete möter barn, vuxna och/eller familjer som upplevt svåra händelser, till exempel, utsatthet för våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor, krig m.m. och som vill få en ökad kunskap om trauma och traumatisering. Kursen syftar till att erbjuda praktiska verktyg i bemötandet och arbetet med traumatiserade personer. Teori varvas med praktiska moment i form av diskussion, fallbeskrivningar och övningar kopplade till de teoretiska momenten. Kursen innehåller även en översiktlig genomgång av effektiv KBT-behandling vid Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Innehåll

Dag 1
Traumateori och Bedömning. Grundläggande psykotraumatologi – vad är trauma, vad innebär traumatisering? Vad händer i hjärnan och hur påverkar det tankar, känslor och beteenden. Genomgång av diagnosen PTSD enligt DSM V och av skattningsskalor. Grundläggande kunskap om dissociation. Påverkan på anknytningsmönster och inlärning och vad det innebär för skapandet av en terapeutisk allians. Sekundär traumatisering – dvs så tar vi hand om oss själva i arbetet med traumatiserade.

Dag 2
Stabiliserande åtgärder i praktiken; yttre stabilisering, psykoedukation, avslappningstekniker, affektreglering och kognitiv omstrukturering. Traumamedvetet förhållningssätt och relationen som verktyg.

Dag 3
Komplex traumatisering och arbete med särskilt utsatta grupper såsom ensamkommande flyktingbarn, socioekonomiskt utsatta och individer som upplevt sexuella övergrepp, våld och missbruk. “Kulturell kompetens” och att arbeta med tolk.

Dag 4
Evidensbaserad traumafokuserad KBT: Emotionell bearbetingsteori, Traumafokuserad KBT (TF KBT) för barn och unga och Prolonged Exposure therapy for PTSD (PE) för unga och vuxna.

Förkunskaper

Yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg, till exempel lärare, läkare, sjuksköterskor, psykologer, socialsekreterare, personal på boenden.

Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan - landets ledande utbildningar inom hälsa och personlig utveckling Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sverigehälsan

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD, fyll i följande uppgifter: