Visa allastudier.se som: Mobil

Trafiklärare

SYAB Gruppen AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Kalmar
300 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2021-08-01 - Kalmar

Trafiklärare

Som trafiklärare kommer du att undervisa blivande bilförare att köra säkert och miljömedvetet. Det är ett roligt och omväxlande yrke för dig som ser utmaningen i att få andra att lyckas. I det dagliga mötet med elever kommer du själv att utvecklas som pedagog och coach då varje lektion innebär individuella lösningar för framgång. Du kommer att få arbeta med människor i olika åldrar, med olika kulturell bakgrund och olika etniciteter.

Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som omfattar tre terminers studier, motsvarande 300 yrkeshögskolepoäng.

Sammanfattningsvis är utbildningen uppbyggt kring nio delkurser fördelat mellan
•fem kurser där du skaffar dig olika ämneskunskaper som är viktiga för att verka som trafiklärare
•två kurser där du utvecklar undervisningskompetenser kring de fem ämneskurserna
•två kurser, totalt 15 veckor med praktik på trafikskola för att du ska lära dig hur dina kunskaper och färdigheter ska omsättas i verkliga situationer med elever. Här knyter du också värdefulla kontakter när du ska söka jobb.

Framtiden på arbetsmarknaden

Trafikläraryrket är inte lika konjunkturkänsligt som många andra yrken. Efterfrågan styrs mer av andra faktorer, såsom utvecklingen av ungdomskullarnas storlek, kommande pensionsavgångar och förändringar i lagar och regelverk. Utvecklingen går dock mot att fler väljer att ta körkort lite senare i livet.

Det nya EU-direktivet riktat med lastbils- och bussförare ställer krav på grundutbildning och kontinuerlig fortbildning för att få förnya sitt yrkeskompetensbevis. Det kommer troligen att medföra en ökad efterfrågan på trafikskolornas tjänster och ett ökat behov av specialiserade trafiklärare som utbildar yrkeschaufförer.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Teoretiska kurser som finns på fler program

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

ELLER

Andra villkor/kunskaper:

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 3 kap. 3 a § förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan följande.1 §
För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning trafiklärare, gällerföljande krav på särskilda förkunskaper och villkor.

Utöver de krav som ställs i 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen om yrkeshögskolanska sökande till utbildningar till trafiklärare

1. ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,

2. inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och

3. ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2,samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömninggenomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas förstagången på utbildning som beslutas efter den 1 januari 2018.

Hitta till utbildaren

SYAB Gruppen AB

Recensioner

Det finns inga recensioner för Trafiklärare

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön