Visa allastudier.se som: Mobil

Distributionselektriker

Teknikhögskolan
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Lund
220 yh
Startdatum: 2020-08-01 - Lund

Videoreportage

Teknikhögskolan

Distributionselektriker

Vad gör en distributionselektriker?
Som distributionselektriker arbetar du med att bygga upp nya ledningsnät, byta ledningar och åtgärda akuta fel. Du har ett fritt och självständigt arbete präglat av kundkontakt och samarbete, exempelvis med driftledningscentralen som övervakar elnätet.

I arbetsuppgifterna ingår mycket planeringsarbete även om arbetet till största del innebär ett praktiskt jobb som sker utomhus vid ledningarna, där du analyserar och löser tekniska problem. Vid ett strömavbrott är det du som distributionselektriker som är snabbt på plats för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen.

Jobba som distributionselektriker
Efter examen kan du arbeta inom energibranschen, som bland annat:
• Distributionselektriker
• Industrielektriker
• Linjemontör

Utbildningsform och upplägg
Distributionselektriker är en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) som du läser på heltid på Teknikhögskolan i Lund under 1 år. Uppskattningsvis är det föreläsning cirka två dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt självstudier.

Kunskap efter utbildningen
Efter genomförd utbildning kommer du att ha kunskap och förståelse om hur elnätet är uppbyggt, kunna läsa ritningar och använda information som datasystem ger för att se vad som är fel.Du har kompetens att genomföra kontroller före och efter drift-tagning, felbortkoppling i distributionsnät, kabelsökning och mätmetoder, utföra spänningsprovning och arbetsjordning samt hantering av detta enligt lagar, regler och säkerhet.

Kurser
• Distributionsnät
• Elkraftsteknik
• ESA och EBR
• Examensarbete
• LIA (lärande i arbete)
• Schemaläsning och nätstruktur
• Säkerhet vid utförande av arbete
• Transformatorstationer

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: El- och enerigprogrammet Praktisk ellära, 100p

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Distributionselektriker
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Distributionselektriker, fyll i följande uppgifter: