Visa allastudier.se som: Mobil

Elkraftsberedare

Teknikhögskolan
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Lund
245 yh
Kommande starter
Lund
2019-12-09 
2020-08-01 

Videoreportage

Teknikhögskolan

Elkraftsberedare

Vad gör en elkraftsberedare?
Som elkraftsberedare är du en teknisk projektledare inom elnät. Yrket är varierande med olika arbetsuppgifter, så som upprättande av erforderliga tillstånd och dimensionering samt framtagande av materiallistor, kostnadskalkyler och arbetskartor. Du arbetar med planering, anslutningsfrågor, mätning och har mycket kontakt med installatörer angående samråd och planering.

Jobba som elkraftsberedare
Efter examen kan du arbeta inom el- och energibranschen som bland annat:
• Eldriftsledare
• Elkraftsberedare
• Elkrafttekniker
• Projektledare inom elkraft

Utbildningsform och upplägg
Elkraftsberedare är en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) som du läser på heltid på Teknikhögskolan i Lund under 14 månader. Uppskattningsvis är det föreläsning cirka två dagar per vecka och resten av tiden ägnas åt självstudier.

Kunskap efter utbildningen
Efter genomförd utbildning har du kompetens att utföra mark- och elutredning, skriva markavtal, säkerställa att elarbetet bedrivs enligt rådande lagar och säkerhetsrutiner samt planera och genomföra skötselåtgärder. Du kommer att ha ett helhetsperspektiv på yrket och även ha kunskap om värdering, förhandling, fältmätning, markundersökning, upprätta materialspecifikation och arbetskartor samt andra beredningshandlingar som behövs för arbetet.

Kurser
• Beredning block 1
• Beredning block 2
• CAD, ritlära och schemaläsning
• Elbyggnadskonstruktion
• Entreprenadjuridik och markrätt
• Examensarbete
• LIA (lärande i arbete)
• Projektledning

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: El- och enerigprogrammet Praktisk ellära, 100p OCH Yrkeserfarenhet Omfattning och längd: 1 år heltid Typ av yrkeserfarenhet: De studerande skall ha relevant arbetslivserfarenhet från el-/energibranschen, det kan vara yrken som bland annat distributionselektriker, elektriker inom industrin eller elektriker eller installationselektriker. Ingen erfarenhet av ledarskap eller att leda projekt krävs.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Elkraftsberedare
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Elkraftsberedare, fyll i följande uppgifter: