Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Värnamo
400 yh-poäng
Heltid

Fastighetsingenjör

Som fastighetsingenjör blir du en viktig länk mellan bygg- och fastighetsbranschens många olika aktörer.

Den här utbildningen är speciellt framtagen i samarbete med regionens näringsliv och möter företagens behov. Därför är det lätt att få jobb efter examen! Modern fastighetsförvaltning ställer nya krav på hållbarhet och energieffektivisering. Det innebär att bygg- och fastighetsbranschen måste anlägga ett helhetsperspektiv som omfattar alla byggnadens funktioner när det gäller miljökrav, effektiv energianvändning och funktionalitet för människorna som ska bo och jobba där. Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bravida, BSV, Energikontor Norra Småland, Eva i Mo, Finnvedsbostäder InPro Installationsconsult, Nivika och Regionfastigheter.Som fastighetsingenjör får du förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans och hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas.

Utbildningen ger dig kunskaper om byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Du lär dig att dig att planera och driva optimeringsprojekt av energianvändningen i fastigheter. Du får också kunskap om energi- och miljöpåverkan samt projektledning i själva byggprocessen. Lärarna har mångårig yrkeserfarenhet och utbildningens praktik ger dig värdefulla kontakter med näringslivet redan under studietiden.

Efter utbildningen kan du jobba som fastighetsingenjör, energisamordnare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller energiexpert, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik.

25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som energisamordnare, fastighetsingenjör, driftingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare eller energiexpert.

KURSER

Fastigheter i samhället, 50 Yhp
Byggprocessen, 20 Yhp
Byggnad – klimatskal, 30 Yhp
Juridik, projektledning och beteendefrågor, 20 Yhp
Energisystem – miljöpåverkan, 30 Yhp
Installationer, 25 Yhp
Installationssamordning, 25 Yhp
Energieffektivisering, 30 Yhp
Ekonomi, inriktning fastighetsekonomi, 20 Yhp
LIA 1, 50 Yhp
Driftsoptimering, 25 Yhp
Examensarbete, 25 Yhp
LIA 2, 50 Yhp

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Teoretiska kurser som finns på fler program

  • Matematik 2, 100p

Hitta till utbildaren

Tekniska Högskolan i Jönköping


Recensioner

Det finns inga recensioner för Fastighetsingenjör

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: