Visa allastudier.se som: Mobil

Lokförare

Trafikverksskolan
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Ängelholm
220 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-03-01 - Ängelholm

Lokförare

Utbildningen till lokförare vid Trafikverksskolan i Ängelholm genomförs som Yrkeshögskola (Yh) och omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 Yh-poäng.

Under utbildningen får du möjlighet att genomgå prov för förarbevis. Efter Yh-examen ska du ha kompetens att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare samt vara anställningsbar hos ett järnvägsföretag för att få kompletterande utbildning och jobb som lokförare.

Trafikverksskolan i Ängelholm har samarbetat med järnvägsföretagen i Sverige för att utveckla lokförarutbildningens mål och innehåll som är fördelat på 15 olika kurser. Detta gör att utbildningen leder till rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser och utgör en väl förankrad grund för din framtida anställning som lokförare.

Delkurserna omfattar främst studier om säkerhet på järnväg och de regelverk som omger lokförarens vardag. Men även viss teknisk utbildning för att du ska kunna ta del av ett järnvägsföretags efterföljande kompletterande utbildning.

120 av studiedagarna är förlagda till en unik utbildningsmiljö vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Här har vi tillgång till bangård och spår, järnvägsfordon, järnvägsmuseum, kunnig och erfaren personal inom hela järnvägssektorn och utrustning för praktiska övningar. De övriga 100 studiedagarna utgörs av ”lärande i arbetet” (LIA), som praktiken i samarbete med blivande arbetsgivare kallas.

Undervisningen på Trafikverksskolan kännetecknas av att de teoretiska utbildningsmomenten varvas med praktiska övningar och tillämpningar i skolans övningsanläggning. Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, exempelvis under färdighetsträningen i våra tågsimulatorer. Vi gör även studiebesök på andra orter.

Under tre olika perioder (5 + 10 + 5 veckor) praktiserar du hos olika järnvägsföretag för att inhämtade kunskaper lättare ska omvandlas till konkreta färdigheter och kompetenser. Dessa perioder kallas LIA (= lärande i arbetet). Järnvägsföretag som medverkar i utbildningen svarar för praktikplatserna och du följer då en lokförares vanliga arbetsschema.

Yh-utbildningen är en eftergymnasial utbildning precis som högskola och universitet. Som studerande kan du därför söka ekonomiskt stöd (bidrag och lån) via CSN. Själva utbildningen är kostnadsfri, men du får själv bekosta viss kurslitteratur liksom boende, resor och uppehälle under studietiden.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Andra villkor/kunskaper:

Utöver fastställda krav enligt Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis och kompletterande intyg, TSFS 2011:58, på betyg E/G/3 i kurserna

  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk (alt. Sv A, SAS A),
  • Matematik 1a, 1b eller 1c (alt. Ma A) 
  • Engelska 5 (alt. Eng A)

följande förkunskaper och villkor är uppfyllda för tillträde till utbildningen
:- genomförd yrkespsykologisk och medicinsk bedömning enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare, TSFS 2011:61
- fyllt 20 år eller, om det finns särskilda skäl för det, 18 år när utbildningen avslutas

Trafikverksskolan

Järnvägsskolan välkomnar alla som letar efter utbildning med verklig framtidspotential! Järnvägen är en framtidsbransch. Här finns investeringarna och jobben. På Järnvägsskolan i Ängelholm utbildas varje år tusentals tekniker och ingenjörer. Här genomförs också uppdragsutbildning för svenskt näringsliv och utländska järnvägsförvaltningar....


Läs mer om Trafikverksskolan och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Trafikverksskolan


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön