Visa allastudier.se som: Mobil

Kontakttolk i somaliska

TUC
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
300 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-01-01 - Distans

Kontakttolk i somaliska

Som kontakttolk i somaliska är du länken mellan individen och myndigheten, sjukvården eller annan offentlig verksamhet. Du har hög kompetens i svenska och somaliska, samtidigt som du har kunskap och insikt om de olika samtalsämnena. Med ditt stora intresse för människor och samhällsfrågor lotsar du nyanlända in i det svenska samhället och som kontakttolk har du stor betydelse för människor som inte kan kommunicera på svenska. Utbildningen är på heltid och på distans, vilket betyder att du själv väljer när och var du ska studera. Den är kostnadsfri och CSN-berättigad. Detta kombineras med givande dagar i Stockholm.

Vad arbetar du med?

Som kontakttolk arbetar du med samhällets sociala områden såsom hälso- och sjukvård, psykiatri, juridik och rättsväsende, asyl- och migrationsärenden, hbtq-frågor, jämställdhet, etnicitet, etik och religionstillhörighet.

Oavsett område så ser du till att personer som talar somaliska och svensktalande handläggare på myndigheter förstår varandra. I ditt yrke möter du alla typer av människor och du kan känna av olika situationer. Samtidigt som du är opartisk och neutral inger du trygghet och förtroende.

Arbetet är både varierande och ibland oförutsägbart, så därför lär du dig använda olika tolkningstekniker och metoder. För att tolka inom hälsa och sjukvård har du kunskap i bland annat grundläggande anatomi, vanliga behandlingsmetoder, rehabilitering och tolkning för barn i sjukvården, och även vanligt förekommande sjukdomar, mediciner och behandlingar inom psykiatri. Som tolk behöver du också ha goda kunskaper om det svenska samhället och därför lär du dig om det svenska samhällets styrning på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Du kan även förmedla vilka rättigheter och skyldigheter man har som svensk medborgare, immigrant eller asylsökande.

Utbildningen innehåller praktiska moment såsom rollspel, tolkningsövningar, memoreringsövningar och terminologiöversättningar.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt sex veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du följa en verksam tolk i olika typer av tolksituationer.

Efter examen

Vikten av att kommunicera på ett korrekt och rättssäkert sätt med bland annat myndigheter, domstolar och sjukvården har ökat i takt med att fler och fler människor söker sig till Sverige. Det råder stor brist på rätt kompetens så med den kvalificerade kompetens som utbildningen ger, är du efter examen mycket eftertraktad.

Att studera på distans

Distansstudier innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även 12 st träffar i Stockholm. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
Eller
Andra villkor/kunskaper: Somaliska
Utbildningen till yrkesområde kontakttolk innebär att den studerande behöver mycket goda kunskaper i både svenska språket och den valda språkinriktningen, arabiska. I ett inträdesprov prövas språkkunskaperna genom prov, skriftliga och muntliga, och intervjuer genomförs med deltagarna enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar.

TUC

TUC

TUC Yrkeshögskola Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet. Börja plugga hos oss och om ett par år har du ett...


Läs mer om TUC och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Kontakttolk i somaliska
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Kontakttolk i somaliska, fyll i följande uppgifter: