Arktiska Ekosystem

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Kiruna
15 hp
Heltid
Klassrum

Arktiska Ekosystem

Kursen ger utökad kunskap om processer över arktiska och subarktiska terrestra ekosystem. Den ska ge förståelse för hur ekosystemprocesser regleras av abiotiska och biotiska faktorer, såsom näringstillgång, det arktiska klimatet och interaktioner mellan växt-jord och organismer. Särskilt fokus kommer att ligga på potentiella effekter av klimatförändringar på ekosystemprocesser och på återkopplingsmekanismer från arktiska ekosystem till klimatsystem. Kursen ger en översikt över hur kontroller och effekter på ekosystemprocesser beror på tidsmässiga och rumsliga skalor. Att vara i och uppleva den arktiska miljön och dess ekosystem är en väsentlig del av kursen och exkursioner i olika ekosystem ingår. Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Center i Abisko och har en stark koppling till pågående forskning.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Teoretisk del, 7.5 högskolepoäng

Denna del består av föreläsningar, seminarier och exkursioner för att ge fördjupade kunskaper och förståelse för ekologiska processer i arktiska och subarktiska terrestra miljöer. Ekologiska frågor behandlas från processnivå till landskapsnivån och över olika tidsskalor. Klimatförändringarnas effekter på arktiska och subarktiska ekosystem och deras potentiella återkoppling diskuteras.

Modul 2, Projektarbete, 7.5 poäng

Denna del omfattar en fördjupad studie av abiotiska och biotiska processer i arktisk och subarktiska terrestra ekosystem för att ge direkt erfarenhet i arktiskt ekologisk forskning. Projektarbetet görs i mindre grupper och omfattar alla delar av ett forskningsprojekt inklusive hypotesprövning, planering och genomförande av fältarbete, analys av data och rapportskrivning. Hypotesen ska testas och resultaten kommer att presenteras både muntligt och som en skriven rapport.

Praktisk information: Studentboende för kursdeltagare kommer att finnas på Abisko Scientific Research Station.

Förkunskaper

120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp biologi, eller motsvarande kunskaper.Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Arktiska Ekosystem

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön