Visa allastudier.se som: Mobil

Automation

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Automation

Kursen behandlar programmerbara styrsystem - PLC-system. Både programmering samt tillämpning berörs. Olika typer av signalanpassning mellan styrenheter ingår. Dessutom behandlas system för datorsimulering av maskiner och moduluppbyggda maskinsystem. I kursen ingår ett större projektarbete som utförs i grupp.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS);
2. Laboration, 3.0 hp (Laboratory, 3.0 ECTS);
3. Projekt, 7.5 hp (Project, 7.5 ECTS).

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Maskinteknik eller minst två års sammanlagda studier som skall innefatta Produktionsteknologi, 7.5 hp (5MT046) och Styr- och reglerteknik, 7.5 hp (5EL099) eller motsvarande kunskaper.
 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet