Avancerad Molekylärbiologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum

Avancerad Molekylärbiologi

Undervisningen sker genom föreläsningar och studerandeaktiva former med gruppdiskussioner och praktiska övningar i dataanalys, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation. Kursens mål är att ge en förståelse för den vetenskapliga processen och fokus ligger på kritiskt tänkande, forskningsmetodik, experimentell design och kommunikation.

Molekylärbiologi är ett forskningsfält som studerar biologiska processer, exempelvis översättning av den genetiska informationen i DNA till RNA och protein, eller reglering av aktiviteten hos makromolekylära komplex. Den ökande kunskapen och teknologiska utvecklingen har gjort att dagens molekylärbiologer kan studera allt mer komplicerade biologiska problem och molekylärbiologisk forskning är en av de viktigaste drivkrafterna bakom bioteknisk utveckling. I denna kurs används företrädesvis vetenskapliga artiklar till att främja studenternas förståelse för den experimentella forskningsprocessen och till att öva både muntlig och skriftlig kommunikation. Deltagarna kommer genom att analysera och utvärdera vetenskapliga begrepp och experimentell design utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande samt få en uppfattning om hur tidigare vetenskapliga upptäckter har banat väg för dagens forskning. Studenterna ska också utifrån analys av primära forskningsresultat lära sig att identifiera styrkor och svagheter med ett experiment samt utveckla förmågan att formulera relevanta följdfrågor. Bioetiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning kommer också att diskuteras.

Förkunskaper

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi) varav minst 7,5 hp i vardera av genetik och mikrobiologi, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Avancerad Molekylärbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön