Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Barnrätt

Kursen syftar till fördjupad kunskap om barnet i rätten. Barnrättens centrala begrepp inom de rättsområden där barnfrågor aktualiseras och avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad, tillsyn och skydd med fokus på barn i utsatta situationer studeras. Barnrättens beroende av tvärvetenskaplig barnkunskap och frågor om makt och etik diskuteras. Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer med egna val och fördjupningar.

Förkunskaper

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för socionomprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.