Visa allastudier.se som: Mobil

Beräkningskemi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-08-14

Beräkningskemi

Kursen behandlar datorbaserade beräkningar inom kemi. Kursen integrerar teori med praktiska beräkningsmoment tillämpade inom områdena miljökemi, proteinkemi och läkemedelskemi. Studenterna förväntas tillägna sig  kunskap inom kvantkemi, molekylmekanik, bioinformatik, samt teoretisk karakterisering av molekyler samt tillämpade metoder för beräkning av geometrisk- och elektronisk struktur hos molekyler. Kursen innehåller både teori och praktisk tillämpning av väsentliga begrepp inom kvantkemi och molekylmekanik. Centrala koncept för datorbaserad tillämpning på organiska molekyler inom kvantkemin kommer att beskrivas och diskuteras. Fokus inom molekylmekaniken ligger på beskrivning av och diskussion kring praktisk tillämpning på organiska molekyler inklusive proteiner. Bioinformatikdelen på kursen behandlar uppbyggnad och användning av databaser med biologisk information, proteinsekvensjämförelser och 3D-strukturjämförelser. Teorin bakom metoder, praktiskt utförande och bedömning av kvaliteten av sekvensjämförelse behandlas och diskuteras. Den teoretiska karakteriseringen av molekyler sammanlänkar samtliga avsnitt på kursen, dvs kvantkemi, molekylmekanik och bioinformatik.

Förkunskaper

90 hp varav minst 45 hp inom huvudområdet kemi inklusive kursen Kemometri 7,5 hp  (5KE053), eller motsvarande samt Engelska B/6.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet