Visa allastudier.se som: Mobil

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Umeå universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Umeå
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Umeå
Sista ansökan: 2021-10-14

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. Du kommer bland annat att gå djupare i informationsvetenskaplig forskning, projektledning, organisation och ledarskap, och få insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer.Under utbildningenUnder utbildningen får du större insikt i framtida utmaningar i biblioteks- och informationsorganisationer i dagens kunskapssamhälle, samt kunskaper och redskap för att lösa dem. Du kommer bland annat att gå djupare i dagens informationsvetenskapliga forskning, exempelvis nya medier med utgångspunkt i ett kulturanalytiskt perspektiv. Du läser även en kurs i organisation och ledarskap, där du får både teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter av projektarbete och projektledning.Allmänt varvas teoretiska och praktiska inslag på de olika kurserna som ingår i programmet.Undervisning både på svenska och engelskaUndervisningen sker på svenska förutom ett kursmoment under första terminen. En stor del av kurslitteraturen är också på engelska. Du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska.Kontakt med arbetslivetSom student kommer du att få ha kontakt med arbetslivet under hela din utbildning, bland annat genom yrkesverksamma gästföreläsare. Du kan även arbeta som biblioteksvakt på Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket. Det sköts av biblioteken och är en avlönad timanställning som inleds med en kort utbildning. Det innebär att du får pröva dina nyförvärvade kunskaper i praktiken, något som har varit ett uppskattat inslag på utbildningen.Avslutande examensarbeteAndra terminen inleds med en kurs om informationsvetenskaplig analys och metod. Målet med kursen är att ge dig avancerade kunskaper om olika informationsvetenskapliga analystekniker och deras tillämpningsområden. Terminen avslutas med att du skriver en magisteruppsats, antingen individuellt eller tillsammans med en kurskamrat.Tidigare magisteruppsatserTag gärna en titt på vad tidigare studenter har skrivit om inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Tag kontakt med institutionen om det är någon uppsats du vill låna.Efter utbildningenEfter utbildningen kan du arbeta med olika typer av informationstjänster. Exempelvis kan du arbeta med kultur- och informationsförmedling vid forsknings- och folkbibliotek eller som barnbibliotekarie, skolbibliotekarie eller kanske som chef på ett folkbibliotek. Du kan även arbeta med information inom företag, myndigheter och andra typer av organisationer.Bygg databaser och söktjänster, utbilda och vägled eller analysera och planeraArbetsuppgifterna kan bestå av organisation och förmedling av kunskap, exempelvis uppbyggnad av databaser och söktjänster, att ge utbildning inom informationssökning och att vägleda vid användandet av olika sökverktyg. Dessutom förbereder utbildningen dig för arbete med analys, strategisk planering och ledarskap i informationsförmedlande verksamheter.Fortsätt mot forskningEfter avslutade studier på magisterprogrammet har du möjlighet att söka forskarutbildning i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Förkunskaper

Kandidatexamen inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön