Visa allastudier.se som: Mobil

Big data och analys av högdimensionella data

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Big data och analys av högdimensionella data

Moment 1 (2 hp): Teori.I momentet diskuteras vad som karakteriserar big data och högdimensionella data, inkluderande en historisk bakgrund och exempel på tillämpningar. Regressionsanalys inklusive maximum likelihood- och minsta kvadratmetoderna repeteras. Det generella klassificeringsproblemet introduceras. Mål med klassificering och hur prestanda mäts diskuteras. Vidare ingår valideringsmetoder, inklusive korsvalidering och utvärdering med hjälp av oberoende testdata. Teori för, och tillämpningar av logistisk regressionsanalys samt linjär och kvadratisk diskriminantanalys (LDA respektive QDA) tas upp. Variabelselektion för klassificeringsproblem, ridge regression, lasso, och principalkomponentanalys (PCA) behandlas, samt hur dessa metoder kan användas tillsammans med logistisk regression, LDA och QDA. Programspråket R och intressanta programbibliotek introduceras, inkluderande diskussion av ett genomarbetat exempel innehållande variabelselektion, klassificering och evaluering. Vidare ingår metoderna "K-nearest neighbour" (KNN), "support vector machines" (SVM) och "random forest". Det generella klusteranalysproblemet introduceras. Mål med klusteranalys och hur prestanda (robusthet) mäts diskuteras. I samband med detta behandlas hierarkisk klusteranalys, "k-means" och "self-organizing maps" (SOM). Moment 2 (5.5 hp) Datorlaborationer.I momentet ingår analys av flera datamaterial med hjälp av de i kursen ingående statistiska metoderna. Analyserna utförs i programspråket R. I momentet ingår omfattande skriftliga redogörelser av analyserna och dess resultat.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 12 hp matematisk statistik och 7,5 hp programmeringsmetodik eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Big data och analys av högdimensionella data

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: