Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Umeå
Vår 2024

Umeå
Vår 2024

Biokemi

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs skall; ha kunskap om cellens molekylära uppbyggnad och biokemiska organisation; ha insikt om vilka fysikalisk-kemiska begränsningar och möjligheter som råder i cellen; kunna beskriva olika biomolekylers uppbyggnad samt diskutera samband mellan molekylers struktur och deras biologiska funktionen; kunna beskriva och diskutera flödet av metaboliter i de centrala metaboliska vägarna samt cellens energiomsättning; ha kunskap om centrala principer för reglering av kemiska processer i cellen; ha kunskap om de molekylära mekanismerna för överföring av den genetiska informationen i cellen; kunna planera, genomföra, utvärdera och redovisa experimentellt biokemiskt arbete; ha kännedom om principerna för och applikationerna av de vanligaste biokemiska metoderna.

Förkunskaper

Univ: För tillträde till kursen krävs Kemins grunder (15 hp, 5KE016 eller 5KE080) eller motsvarande kunskaper.Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet