Visa allastudier.se som: Mobil

Datorgrafik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid

Datorgrafik


Kursen behandlar grunderna inom 2- och 3-dimensionell datorgrafisk och tillämpningar av dessa i ett grafiskt programbibliotek. Kursen består av två moment.

Moment 1, Teori, 4.5 högskolepoäng.
Momentet behandlar de olika stegen i att översätta en objektbeskrivning av en 2D- eller 3D-modell till renderad bild. Algoritmer och metoder som tas upp är: geometriska projektioner, transformationer och koordinatsystem, parametriska kurvor, fastställande av synliga linjer och ytor, färgteori, texturmappningar och ljussättning.

Moment 2, grafikprogrammering, 3 högskolepoäng.
Inom momentet övas programmeringsteknisk färdighet i att använda en datorgrafik standard såsom OpenGL tillsammans med C++ för grafikprogrammering i 2D och 3D.
 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs, 60 hp inom huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp), i båda fallen inkluderande minst 22.5hp matematik inkluderande minst 7.5hp inom området Linjär algebra (tex 5MA019) samt kursen Systemnära programmering (5DV088) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska

Hitta till utbildaren

Umeå universitet