Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Datormoln

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum

Datormoln

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för det snabbt föränderliga området cloud computing (datormoln), förbereda dem inte bara för det jobb som de kommer att ha efter examen, men också det arbete som de kommer att ha i framtiden. Som ett resultat, kommer kursen förutom att behandla området cloud computing, också att lära ut hur man lär sig och hålla sig uppdaterad med teori och teknik inom området för cloud computing.

Kursen består av två moment:

Moment 1, seminarier, 4.5 högskolepoäng

Momentet behandlar såväl teoretiska modeller och definitioner som praktiska aspekter av datormoln, inklusive grunderna inom datacenter, hårdvara och operativsystemsvirtualisering. Momentet behandlar också hur man designar och implementerar applikationer som är skalbara, robusta och elastiska.

Moment 2, praktik, 3 högskolepoäng

Detta moment fördjupar den kunskap som förvärvats i seminariedelen genom att tillämpa den i relevanta verkliga situationer. Denna del består av en enda obligatorisk uppgift.

Förkunskaper

Minst 90 hp varav 60 hp datavetenskap eller 120 hp inom ett program. Minst 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; 7,5 hp objektorienterad programmering; 7,5 hp applikationsutveckling; 7,5 hp systemprogrammering; 7,5 hp operativsystem; 7,5 hp datakommunikation och datornät; och 7,5 hp distribuerade system. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet